Số điện thoại:01633387356
ID:275019
Cú pháp:SMS VNM 275019
Thời gian nhắn:08h36 ngày 10/08/2010