tại sao ngày tr'c e vẫn vào đ.c truyện tranh độc quyền của vnmon mà bây giờ lại không vào được ? Mod có thể xử lí dùm em được không