Kính thưa Anh em và Admin.

Tôi là 1 thành viên của VNMON đã được hơn 1 năm nay , từ ngày có nhăn tin ủng hộ VNMON , cứ mỗi 1 tháng tôi nhăn tin 1 lân nhưng lần nào cũng có vấn đề .

Hôm qua tôi có nhắn tin tiền từ máy đã bị trừ nhưng cuối cùng lại bị trả lại 1 tin nhắn là .
" Nội dung tin nhắn trả về không đúng định dạng . vui long liên hệ ......"
Toi nhăn với Cú pháp sau : SMS VNM 202288 Gui toi 8717 .

Vậy tin nhắn có gì sai ở đây?

Vậy đề nghị admin giải quyết cho mình và các anh em của VNMON.

Xin cam on

Chúc VNMON ngày càng phát triển hơn nữa.