chán ghê hum qua giờddang kí mà chẳng thấy nân cấp nik gì hết toàn là như củ .BQT củng chẳng để ý hay coi lại gium