nói gởi tin nhắn để ủng hộ diển đàn thì sẻ đươc nân cấp nik . em ủng hộ mà sao chẳng thấy nân cấp . đây là lần thứ 2 em nhắn tin ủng hộ . mong ban quản trị coi lại . lần trước em củng nhắn tin ủng hộ nhưng cả tháng trời có thấy nân cấp gì đâu . lần này mong bqt coi lại giùm em .