admin xem lại dùm:
nick: vunguyenp. ID dien dan 133678.
sdt:0947235948.
đã gửi 2 tin nhan sao ko thấy nâng cấp nick