Nếu tôi nhắn 2 tin liền thì thời gian vip là bao lâu?