Làm Sao lại hok xem đk Phim ở trang này nhỉ mang tiếng có phim hay mà hok cho người ta xem thế lập trang wed làm j cơ chứ