Minimum System Requirements
System: 1.3 GHz or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 2000 MB
Other: DirectX Compatible sound card
Recommended System Requirements
System: 2.0 GHz or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 128 MB
Hard Drive Space: 2000 MB
Other: DirectX Compatible sound card


Download size846.32 MB
Crack :

Link dự trữ :
Mega

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: