Magic Memory Optimizer 8.2 là phần mềm có khả năng đối phó với những vấn đề gai góc nhất của quá trình quản lý bộ nhớ máy tính.
(Click vào Show/Hide để xem nội dung)


Bộ nhớ chính là nguồn tài nguyên thật qui giá của máy tính của bạn: một khi nó xuống thấp quà, máy tính sẽ chậm lại hoặc treo máy( crash), ngay cả ngừng hoạt động .
Tự bản thân của Windows không quản lý bộ nhớ máy tính thật hợp lý: với thời gian và bất kể bao nhiêu bộ nhớ mà bạn đang có: Windows sẽ dần dấn mất đi bộ nhớ, đưa đến tình trạng nguy kịch là treo máy .
Magic Memory Optimizer sẽ giải quyết những vấn đề ấy thay cho windows, lấy lại phần bộ nhớ bị mất một cách thông minh, chọn lọc.I) Đặc tính: Magic Memory Optimizer có các khả năng đang chú ý như sau:
- Cải thiện thời gian đáp ứng của hệ thống(System response Time).
- Chống phân mảnh bộ nhớ ở mặt nền(background) .
- Lấy lại phần bộ nhớ bị mất cho máy tính.
- Dùng màn hình theo dõi hệ thống và tự động tối ưu bộ nhớ khi thấy cần thiết nhưng không làm ngừng mọi hoạt động đang thực hiện của bạn.
-Trình bày cho biết bộ nhớ hiện đang có bao nhiêu ở thời gian thực(real time).
- Chỉ rõ số lượng bộ nhớ đang bị chiếm dụng bởi các chương trình đang chạy.
- Tự động nén lại hay giải phóng bộ nhớ khi mức nhớ tự do xuống đến một mức nào đó được chỉ định trước.
- Thêm vào quá trình nào mà bạn muốn dọn dẹp bớt hay nén lại trong danh sách đen.
-- Thêm vào quá trình bạn không muốn don dẹp hay bị nén trong một danh sách trắng (white list ).
Chỉ định số lượng bộ nhớ mong muốn được giải phóng hay được đòi lại.
Ở phiên bản mới nhất này, đã có nhiều thay đổi về giao diện quá trình quản lý và giảm đi nạp bộ xử lý trung tâm (CPU).
II) Trang chủ: http://www.bitbitcare.com

III) Sử dụng: Giao diện chính được chia làm 2 cửa sổ: phần bên phái dành cho chọn lựa thực hiện những chức năng chủ yếu:
1) General Optimizer (Tối ưu tổng quát): vẫn xài tốt cho bản free được tải từ trang chủ về. Ấn vảo đây, bạn có nhiều nút kiểm để chọn lựa kèm theo thanh trượt từ trên xuống, có:
a) Free memory automatically: (tự động giải phóng bộ nhớ): nên ấn vào đây chọn lại sau một thời gian mấy phút bằng cách kéo thanh trượt qua, lại.
Bên dưới nút kiểm tự động này, là các nút kiểm: Smart list (danh sách thông minh) thường được chọn ,White list (được dùng bộ nhớ không giới hạn), Black list (danh sách đen): chỉ giải phóng khi bạn ấn nút free memory, Idle list(danh sách nhàn rỗi).
b) Nén bộ nhớ tự độngCompress memory automatically)
Dưới nút kiểm này, có thêm các thanh trượt cho chọn lựa, như là monitor interval (biều đồ cho từng thời gian), alarming value (mức báo động bao nhiêu), kích thước nén (Compressed size) .
c) Do not compress memory while CPU over(không nén bộ nhớ khi CPU mới sử dụng 20o/o): thường chọn vào đây.
2) Advanced optimizer:(Chức năng tối ưu bộ nhớ cao cấp): dành riêng cho bản đăng ký, chỉ có thêm 2 mục phụ, là CPU adjustment: tinh chỉnh lại cho CPU và Smart analyzer.
(Phân tích thông minh).
3) System settings (thiết lập hệ thống): cứ ân vào nút Recommend (khuyến cáo), rồi ấn nút save để lưu lại cấu hình đã chọn.
4) Process manager(Quản lý quá trình hoạt động hệ thống): liệt kê những quá trình của hệ thống đang hoạt động:cần free memory cho cái nào:chiếu sáng riêng file exe ấy và ấn nút free, hay cần terminate process(chấm dứt) nào chiếu sáng và ấn vào nút terminate.
5) Application configuration (cấu hình chưong trình): thiết lập chưong trình này ra sao; như là thiết lập khởi động cùng windows hay có cần dùng phím tắt hay không. Cũng nên chọn vào nút recommned và nút save để lưu lại.
Góc phải trên cùng, có phần dành thông tin tổng quát và mục Help (khi bạn cần biết thêm về chức năng nào đó chưa rõ của chương trình).pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: