Master Commander là một sự thay thế tiện dụng và dễ sử dụng cho Windows Explorer. Một khung nhìn bảng kép thuận tiện và các tính năng bổ sung cho phép bạn thực hiện một loạt các thao tác với các tập tin ngắn hơn.
Một số tính năng của chương trình:
- Các tập tin được hiển thị trong hai bảng độc lập như một danh sách hoặc một cây
- Tùy chọn xem cây cho mỗi bảng
- Xử lý các lưu trữ sẵn có ZIP, TAR, GZIP, TGZ, BZIP2, RAR
- Một trình soạn thảo văn bản với việc làm nổi bật cú pháp cho nhiều ngôn ngữ lập trình
- Hỗ trợ các thao tác cơ bản trên tập tin và thư mục như sao chép, xóa, di chuyển, đổi tên
- Tìm kiếm tập tin và bộ lọc tập tin để hiển thị
- Công cụ để chia sẻ tập tin và thư mục trên mạng cục bộ


pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: