có miss vnm thì chắc phải có cuộc thi misster vnm chứ nhỉ sao lại ko có dzậy :p
đề nghị mở cuộc thi cho misster vnm