1 tình huống trớ trêu đã xảy ra, người bạn thân nhất của tôi lại yêu người mà tôi yêu nhất mặc dù đã chai tay, nhưng tôi còn yêu cô ấy rất nhiều và tôi biết cô ấy cũng như thế
Nhưng giữa chúng tôi hình như có 1 khoảng cách vô hình khá lớn ngăn cản 2 chúng tôi quay lại với nhau
Tình bạn là đẹp nhất thiêng liêng nhất làm sao mình có thể đánh mất 1 tình bạn chỉ vì cố gắng giành lấy 1 người con gái
Nhưng nếu mình ko giành lấy thì mình sẽ hối hạn suốt cuộc đời
Hjnh như trong mỗi số phận của mỗi người chúng ta luôn xảy ra những điều rất trớ trêu, nó khiến ta phải lựa chọn mặc dù ta ko thích lựa chọn 1 chút nào
Nhưng nếu bạn ko lựa chọn thì có lẽ bạn sẽ mất cả 2 ......... và tôi là người đang phải đứng ra lựa chọn giữa " love and friend "