E xl vì viết bài này hơi nhàm mà thực sự e đã hoàn toàn pó tay nên fải hỏi ae vnm ( E mới tham gia web ). E đã làm theo đúg bài hướng dẫn nối phim đuôi .001 nhưg ko tài nào đc. Join tn cũg chỉ được 2 phần đầu trog khi đã down cả 8 phần về ( Phim I tyrens tegn Box cat 3 ). Mog các ae trog vnm lâu năm chỉ giúp xem tn