1 con báo đẻ ra 2 con báo con và 1 con gấm nếu vắng mẹ thì con gấm đó sẽ cắn chết 2 con báo kia vậy làm sao đưa cả 3 con qua sông mà mỗi lần đưa qua chỉ dc 1 con làm sao đưa cả 3 qua sông mà ko để con gấm kia cắn