Các bạn đừng xóa bài mình như vậy chứ.

Nếu có xóa thì cũng cho mình biết lí do để mình rút kinh nghiệm dù gì thì mình cũng là thành viên mới chưa hiểu hết quy định trong diễn đàn.Ra tay thẳng thừng quá