Sao cái khung avatar moi người full được còn em thì bé tí vậy

Ai biết dạy em với