Delphi 7 có một số cái mới.
+Cấu trúc lệnh :
- Nếu bạn không quan tâm .Net thì không có gì mới.
+Giao diện : Không có gì mới đặc biệt.

+Components : Có khá nhiều cái mới
-Không còn QuickReport mà thay bằng Rave Report mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn.
-Bổ sung driver DbExpress hỗ trợ MSSQL.
-Bổ sung công cụ lập trình Web IntraWeb.
-Phần Office Sever hỗ trợ Office XP.
-Bổ sung một số Component nho nhỏ trong các Palete Additional/Win32.
....
-Bổ sung công cụ ModelMaker (Công cụ thiết kế UML) trong bản Enterprise.
- Bổ sung Bold for Delphi trong bản Archited.
- Đi kèm bản Kylix 3 hỗ trợ lập trình trên Linux. Bản Kylix 3 này dịch được cả mã Object Pascal lẫn mã C++. (một sản phẩm 2 trong 1 giống như C++ Bulider dịch được cả mã Object Pascal vậy ).

+ Output exe có nhỏ hơn Delphi6 một chút thôi.
+Khả năng tương thích với các 3rd-party components:
- Hầu hết các component for D6 đều có thể dịch được trên D7.


pass: vnmon.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: