Click this bar to view the full image.


CDMenuPro là chương trình đặc biệt dùng thiết kế để tạo ra những ứng dụng thực đơn autorun cho CD, DVD và ổ USB Flash. Nó bao gồm nhiều khung mẫu và những công cụ cho phép bất cứ ai tạo ra một thực đơn CD chuyên nghiệp mà không cần tốn thời gian nhiều
(Click vào Show/Hide để xem nội dung)
.

Tính năng chính
* Chạy bất cứ chương trình gì
* Mở bất cứ file tài liệu nào
* Mở mọi tài liệu đã đăng kí định dạng (ví dụ: TXT,DOC,HTML) bằng cách tự động chạy chương trình tương ứng (xem / đọc)
* Mở file bằng cách sử dụng phím bấm, hộp danh sách, menu pop-up, menu context...
* Màn hình splash (loé lên)
* Có thể kết hợp biểu tượng chương trình riêng
* Kết hợp trình xem ảnh
* Kết hợp trình chơi âm thanh (sound player)
* Âm thanh nền và/hoặc âm thanh nút nhấn
* Điều khiển loa ngoài
* Kết hợp trình chơi AVI
* Tự động chạy một đoạn trailer (đoạn phim quảng cáo) một video AVI
* Tuỳ chọn màu nền và ảnh nền
* Hiển thị chú thích cho thanh công cụ
* Biểu tượng CD
* Có thể tạo nhiều menu có thể đổi lẫn được
* Tính năng xem trước
* Thiết lập miễn phí với trình biên tập CDMenuPro.
* Wizard hướng dẫn làm project
* Giao diện kéo thả
* Mẫu và nguồn duyệt
* Các phần mềm Add-on
* Không yêu cầu phải có kiến thức lập trình.
* Không cần entry trong registry. *)
* Chạy từ CD-ROM mà không phải cài đặt. *)
* Không yêu cầu module runtime. *)
* Tài liệu hướng dẫn
* Hỗ trợ miễn phí
* Áp dụng cho trình thực đơn
Các ứng dụng được hỗ trợ
• Electronic brochures
• Documentation
• Presentation
• Ebooks
• Advertisements
• Business Cards
• Software Distribution
• Slideshows
• Dissertations
• Job applications


pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: