cho mình hỏi ,đăng kí vip thì nich chuyển sang màu gì vậy.và có những lợi gì
mình thấy có gì khác biệt đâu admin.phim ảnh thì cũng vậy mà