Phần mềm được thiết kế cho bộ sưu tập sách của bạn vô cùng dễ sử dụng. Tìm kiếm và sắp xếp bộ sưu tập của bạn chỉ với một nút bấm. Không cần phải gõ bàn phím. Tất cả thông tin về sách của bạn sẽ được tải về từ cơ sở dữ liệu trực tuyến (bao gồm cả bìa nghệ thuật). Phân loại cơ sở dữ liệu của bạn dễ dàng như như một cái click chuột.


pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: