Vừa tròn lại vừa vuông
Muốn chơi thì hãy lên giường
Càng chơi càng ra nước
Nhưng mà ko ướt giường