Alive Task Manager là công cụ hữu ích, đơn giản, nhưng hiệu quả cho kế hoạch thay đổi các công việc. Nó có thể được sử dụng để tự động hóa và xem bảng thời gian cá nhân, nhắc nhở những sự kiện cá nhân, tạo các công việc lặp lại, thiết lập các quy tắc cho mỗi trường hợp công việc,... Hỗ trợ cấu trúc dạng cây cho các công việc thuận tiện, chỉ định các công việc tương ứng với các thuộc tính.
(Click vào Show/Hide để xem nội dung)


Các thư mục rất đa dạng (ví dụ như: kinh doanh, cá nhân, nhân viên,...) có thể được tạo cho việc sắp đặt các công việc liên quan. Một thư mục đặc biệt ''All Tasks'' hiển thị tất cả các công việc được tạo trong Alive Task Manager. Tính năng này rất thuận tiện cho việc tìm kiếm và duyệt.

Mỗi công việc trong Alive Task Manager được sắp xếp như là tất cả các thông tin về công việc được đặt trong tab riêng:

* Tóm tắt - hợp nhất thông tin về công việc. Nó hiển thị thông tin tổng quát, như là tiêu đề, ngày tháng bắt đầu, ngày tháng hoàn thành, lưu ý.
* Thông tin chính - cơ bản về công việc, như là tiêu đề, ngày tháng bắt đầu, ngày tháng hoàn thành, ưu tiên và trạng thái.
* Bổ sung - tab không thể thiếu cho việc mô tả chi tiết công việc. Nó chứa đựng những vùng sau: % công việc hoàn thành, thời gian hoàn thành, thời gian thực bỏ ra, phí tổn, thể loại hạn chế, các tài nguyên web, và các đầu mối liên lạc.
* Quản lý - đây là những công việc, cho những người nào phụ trách một hay một vài phần công việc. Tất cả những thông tin liên quan đều được viết tại tab này.
* Thông tin toàn diện về công việc có thể được ghi vào note.
* Alive Task Manager đưa ra cơ hội mở rộng cho việc nhắc nhở bạn về các công việc và kiểm soát tiến trình thực hiện. Mỗi công việc trong chương trình có thể được chỉnh trước do đó cửa sổ nhắc nhở sẽ hiển thị vào những lúc mong muốn.
* Sử dụng Alive Task Manager không chỉ cải thiện đáng kể kỷ luật làm việc mà còn tăng hiệu quả công việc.


pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: