Mình đã nhắn tin theo cú pháp "SMS VNM 251424" gửi 8717, 7g46 sáng ngày 10/5/2010. số mình là 01227 118110