Các bạn ơi giúp mình với, mình vừa đánh mất thẻ đảng viên, mình mượn thẻ đảng viên của người khác scan và lưu dưới dạng pdf. Mình muốn sửa nội dung file scan này như (họ và tên, nơi sinh...) thành tên và nơi sinh của mình được không?

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: