Tôi nhắn tin ủng hộ trang web cách đây 2 ngày sao chẳng thấy được quyền lợi gì cả. Hỏi cũng không ai trả lời. Nếu vậy ai mà dám nhắn tin ủng hộ nữa. Thật sự thất vọng thái độ của admin. . Không biết bao nhiêu thành viên bị rơi vào trường hợp như tôi