Em tham gia đầu tháng 4 hay giữa tháng 4 em chả nhớ, nhưng em đk bằng tin nhắn được khoảng 2 tuần gì đó, chưa đủ 30 ngày sao đã mất màu nick ?