Bạn đang treo ngược trên 1 cành cây, sợi dây treo bạn đc buộc dưới góc cậy và dưới sợi dây có 1 cây nến để đốt sợi dây ( ko gió) và 1 con Hồ dữ tợn đang chờ bạn làm thịt. Trong hoàng cảnh đó làm sao bạn sống sót đc ?????