Anh Huy ơi em gơi SMS den so 8724 rồi, Anh Huy kiểm tra dùm em đi, để em xem phim được.
Thank nhiều