vì đa số thành viên web mình là nam mà anh em mình ai chả thích bóng đá và xem bóng đá.nên mình có yêu cầu mở thêm 1 topic về các vấn đề tin tức liên quan đến bóng đá.