Empire Earth là một game chiến thuật có quy mô đồ sộ, với Empire Earth I và II trải dài qua lịch sử loài người từ thời cổ đại cho đến tận tương lai. Tuy nhiên, phiên bản thứ ba của trò chơi này sẽ được đơn giản hóa rất nhiều so với các phiên bản trước đây.

Với Empire Earth III, người chơi chỉ còn lại có 5 thời kỳ: Ancient, Medieval, Colonial, Modern và Future và 3 phe để chọn chơi: Western, Middle Eastern, và Far Eastern. Các tài nguyên cần thiết trong game chỉ còn 2 thứ: wealth và material.

Người chơi có thể thu thập không giới hạn các tài nguyên và xây dựng thoải mái các công trình phòng ngự.

Trong phần chiến dịch chơi đơn, người chơi sẽ lựa chọn để đánh chiếm vùng nào trên thế giới. Sau đó, người chơi sẽ sử dụng bản đồ chiến thuật để thực hiện việc xây nhà, mua quân và giao chiến.

Cấu hình :
Cấu hình tối thiểu :
PIV 1,7 Ghz,
Ram 512 Mb,
VGA card 128 Mb,
HD trống 6,5 GB
http://www.mediafire.com/?sharekey=8605780d4228a713d0d290dca69ceb5c05546b48c8a5d11cb8eada0a1ae8665a


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: