1*****o0o*****
Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... đứng chửi thề!!!

2*****o0o*****
Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

3*****o0o*****
Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!

4*****o0o*****
Hôm qua em ở đâu??
Sao để anh chờ lâu
Đúng là ....đồ con trâu!!

5*****o0o*****
Đường saigon vừa dài vừa hẹp
Gái saigon vừa đẹp vừa dê

6*****o0o*****
Anh xây em = cát
Rồi hôn em 1 phát
Ôi nụ hôn chua chát
Toàn là đất với cát

7*****o0o*****
Iu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

8*****o0o*****
Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi
Còn chua hái được để tôi...hái dùm

9*****o0o*****
Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

10*****o0o*****
Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Sau khi con lấy được rồi
Con không đi lễ chúa làm gì con

11*****o0o*****
Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con

12*****o0o*****
Bỏ tiền trong túi làm chi
Mua liều thuốc chuột phòng khi thất tình

13*****o0o*****
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời

14*****o0o*****
Sức khoẻ là vô giá.
Hột xoàn mới có giá.

15*****o0o*****
Hoc không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên

16*****o0o*****
Học làm chi,thi làm gì
Tú Xương còn rớt,huống chi là mình " 1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã đã gọi : dậy đi anh"

17*****o0o*****
Học cho lắm tắm hổng có quần thay,
Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.

18*****o0o*****
Có những phút làm nên lịch sử,
Có những lời nói trở thành bất tử,
Có những vần thơ như muôn lời ca,
Có những con người do .......vô ý sinh ra.

19*****o0o*****
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồn đi tắm

20*****o0o*****
Cam sành lột vỏ còn chua,
Thấy em còn nhỏ anh cua để dành.

21*****o0o*****
Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

22*****o0o*****
cái giường mà biết nói năng
thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

23*****o0o*****
con mèo mà trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
chú chuột đi chợ đằng xa
em là cô chuột ,vào nhà đi anh

24*****o0o*****
Học làm gì cho đầu to mắt trố
về lạy vợ cho dân số tăng nhanh

25*****o0o*****
Cứ chơi cho hết đời trai trẻ
Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô