Sao mình không tạo 1 kênh chat trực tuyến trên forum để anh em vnmon được nói chuyện với nhau cho dễ.Cái này nghe là dễ mà.