• Speed: Pics Print cho phép bạn in lô tất cả các hình ảnh trong một thư mục, máy ảnh hoặc lựa chọn một lúc. Wizards cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thực hiện nhiệm vụ in ấn phổ biến, chẳng hạn như việc tạo áp phích, album cỡ in, thiệp chúc mừng và tấm hình nhỏ.
  • Control: Với Pics Print chức năng print-out của bạn được hiển thị trên màn hình chính xác như nó sẽ xuất hiện trên giấy. Bạn có toàn quyền điều khiển kích thước và bố trí các hình ảnh của bạn. Di chuyển và thay đổi kích thước hình ảnh của bạn có thể không được dễ dàng hơn, chỉ cần nhấp chuột và kéo. Hoặc nhấp chuột phải và chọn từ các bố trí định sẵn và kích cỡ. Bạn cũng có thể thêm ý kiến và tên tập tin cho họ.
  • Chất lượng: Pics Print tạo ra hình ảnh chất lượng cao nhất tại máy in của bạn có thể quản lý.

http://www.mediafire.com/?2muwjiwnchk

pass: vnmon.com