Artizen HDR là chương trình chỉnh sửa ảnh cho người mới học và trung cấp. Dễ dàng sửa, in, chia sẻ, và sắp xếp tất cả các file ảnh của bạn bằng cách dùng các tính năng vượt trội của Artizen với các hỗ trợ đầy đủ.

Một số tính năng chung Nhập và Xuất trên 25 định dạng file, Scan hình, Nhập hình số, Sửa màu, Xoay ảnh, Đổi kích thước, Undo/redo, Editable Vector Shapes, Powerful Masking Tools, Hỗ trợ hơn 200 lớp, 60+ Image Retouching Tools, Timed/Defined Screen Capturing (optional AutoSave), Advanced Printing Capabilities, Browse and Manage Image Libraries using the Image Viewer, Thêm chữ và hiệu ứng, Kiểm tra lỗi chính tả, Add Boarders, Thêm khung, Hundreds of Filters and Effects, 4 Free Plugins, và Built-in Scripting IDE để cá nhân hóa các filter, lưu lại và chia sẻ được.Chức Năng chính:
(Click vào Show/Hide để xem nội dung)

* Sử dụng Startup Wizard để thực hiện các quá trình chỉnh sửa dễ dàng, không quá 3 bước.
* Hỗ trợ được hơn 100 định dạng ảnh.
* Artizen cho bạn chuyển đổi và làm việc với:ARTI, BMP, DIB, EMF, GIF, ICB, ICO, JPG, JFIF, JPE, JPEG, PBM, (Kodak Photo CD) PCD, PCX, PGM, PNG, PPM, PSD (v3 - 8 CS with Layer Support) , PSP (v5 - 8), RLE, SGI, TGA, TIF, TIFF, VDA, VST, SVG, WBMP và WMF.
* Sử dụng Broswer 1 cách dễ dàng.
* Đối với người mới sử dụng, bạn có thể xem trước các tác dụng của từng tình năng.
* Có hơn Built in filter cho bạn sử dụng.
* Sử dụng phần Dynamic Brush với nhiều hiệu ứng để vẽ.
* Ngay lập tức thêm vào nhiều hiệu ứng bằng phím trắng.
* Cập nhật dễ dàng.
* Các phiên bản được sửa chữa nếu có lỗi trong quá trình sử dụng.
* Không bắt buộc phải khởi động lại.
* Tự động khởi tạo HTML và DHTML web pages cho hình của bạn.
* Tối đa hoá đăng hình trên mạng.
* Thêm chức năng cho chuột.
* Sắp xếp tất cả các hình của bạn.
* Xem lại hình trước khi lưu vào.
* In hình ở bất cứ nơi đâu trên mặt giấy.
* Tạo tấm quảng cáo bằng cách phóng hình lên tới 3200%.
* Thêm vào các khung hình, hiệu ứng cá nhân.
* Tạo thiệp.

http://www.mediafire.com/?thnadnmc0wq

pass: vnmon.com