vnmon oi cho em hỏi sau nick concuto cua em lại vào k được vậy.hối lúc trước em là vip mà sau nay chưa nạp thẽ đựơc nên làm dân thường.nhưnh em bận đi công tác 1 tuân k lên.tơi em vào thì k đươc vây nhưn vậy là sau nhỉ.em k spam vacho virut vỉ hết .xinh ban quan li vnmon cho y kiến va cho nick lại em