em được biết phim này có sự tham gia của Hà Kiều Anh
bro nào có link mediafire thì cho em xin
RS, MU thì em xin cảm ơn, nhưng chịu không download nổi