cho em hỏi, sao sau đợt bảo trì sever vừa rồi nick em đã trở lại thành member bình thường lại rồi,mặc dù chưa hết 30 ngày nữa,admin hay sm nào giải thích dùm em coi