Nội dung và cách chơi game dựa trên bài toàn đố " có 2 con vật là cáo và cừu, 1 bó lúa , bạn vào vai người chèo thuyền và có nhiệm vụ đưa cả 3 sang bờ bên kia sông an toàn , thuyền của bạn mỗi lần lần chỉ chở được 1 thứ mà thôi [ 2 điều bạn cần biết là khi không có bạn thì cáo sẽ ăn thịt cừu và cừu ăn mất bó lúa ]... ". Bài toán đố này cũng chẳng xa lạ gì mọi người nhỉ , rất dễ giải phải không .

Trong Ferryman cũng vậy, xoay quanh vấn đề trên nhưng với nhiều con vật khác nhau làm tăng độ khó của game , phần âm thanh và hình ảnh khá tốt . Hy vọng bạn sẽ thích .


Code:
http://www.mediafire.com/?m2t4lwzdjcw


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: