Mình down được mấy games trong về rồi. Nhưng mà mình giải nén ra file .img không à. Mình dùng winrar và wince giải nén đều có kết quả như nhau. Làm sao để chơi vậy bạn. (Mình down trong mục tuyển tập games III đó).