Bản có phụ đề tiếng Việt nè:

Khu Rừng Chết
Thể Loại: Kinh dị
Diễn Viên: Thư Kỳ,Trịnh Y Kiện
Audio 1: Việt (Thuyết Minh), Audio 2: Chinese
Phụ đề: Việt
Chầt Lượng: Dvd-Rip


http://www.megaupload.com/?d=VIMCPV7N
http://www.megaupload.com/?d=U7ZL16MO
http://www.megaupload.com/?d=CP8GLF12
http://www.megaupload.com/?d=WGGA0QXB
http://www.megaupload.com/?d=II55WJ0S
http://www.megaupload.com/?d=LI9GDOXS
http://www.megaupload.com/?d=RN0IKA5D
http://www.megaupload.com/?d=CX156EN1
http://www.megaupload.com/?d=3HU4XVHY