Alive Text to Speech là một phần mềm dạng chuyển đổi văn bản sang giọng nói ( text-to-speech) để giúp bạn đọc văn bản trong bất cứ thiết bị nào và chuyển đổi (convert) văn bản sang file MP3, WAV, OGG.

Alive Text to Speech cũng giúp bạn có thể nghe các tài liệu, emails, bài báo, hoặc những trang web mà không phải sử dụng quá trình chuyển đổi file. Nó có hỗ trợ chuyển đổi theo lịch, cũng cho phép những người dùng cấp cao kết thúc quá trình chuyển đổi giữa văn bản và mp3 cùng với các dòng lệnh. Bạn có thể thay đổi các giọng nói khác nhau và tốc độ cho việc chuyển đổi hoặc nghe và download nhiều các giọng nói hơn.


http://www.mediafire.com/?twthufmnwnw

pass: vnmon.com
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: