Bao năm họp lớp đông vui
Năm nay còn lại mình tui, phát rầu!


Buồn ngủ lại gặp chỗ ngon
Giường gỗ cao cấp vẫn còn thua xa!


Xe nhỏ thì cũng là xe
Cẩn thận thì sẽ khỏe re cái đầu!


Công ty dập thẻ ra - vào
Nếu không muốn muộn phải ào ào ăn nhanh!


Ép vân, ép vận, ép vần
Ép lên, ép xuống... chẳng lần ra thơ...