VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...


Hook:

Nay tao cùng Homie
Dẹp hết bọn Kiki
Trình như con cạc mà cứ mỡ miệng ra là V.I.P
Tụi mày làm cạc gì đũ tuỗi mà cứ thik chóng với cã bọn tao?
Khi mà tao đã dizz thì tụi mày phãi biết câm miệng xong rùi out.. X2


SwaninZ:

Đụ mẹ dạo này có rất nhìu th tự xưng mình là raper
đựoc làm artist mấy cái web vớ va vớ vẫn rồi ngồi đó mà mơ
trình như con *** đem đi so trình nói thắng như đinh so chì
li dau thi li nhung khi mà mày gặp tao la tao cho quì
bận đồ màu mè ra đg / đễ cho mọi ng nhìn theo
Nhưng mày đâu biết tất cả ánh mắt nhìn mày chĩ là nhìn HEO
Trai thì ko ra trai ,gái thì ko ra gái
đồng tính luyến ái ,cái đồ lại cái ,dơ dái bẫn thĩu là mày.....

Hook 2:

mày chóng ah đừng đễ tao nóng ah
tao nóng mặt tao nỗi mụn tao xấu tao đá chết mẹ mày ah`WachTy :

Hôm nay tao rap gangz
Dẹp hết lũ chúng mày
Giết mày *** khó khăn
Trước tiên đạp đầu mày xuống lày
Chướng tay gai mắt và nay tao quyết sẽ cho cã lũ chúng mày die
Giết hết những con chó nào trình như con cạc cứ thik on the mic
Tao biết mày *** có sợ ai
Súc vật biết *** gì sợ ai
Tao nói thì *** có gì sai
Tụi mày chĩ là lũ biến thái
Ăn mặc màu mè rap 2 3 câu tự xưng mình là Rapper
Bựa thì cũng có cỡ..
Đụ mẹ mày nứng hỡ?

Hook:

Nay tao cùng Homie
Dẹp hết bọn Kiki
Trình như con cạc mà cứ mỡ miệng ra là V.I.P
Tụi mày làm cạc gì đũ tuỗi mà cứ thik chóng với cã bọn tao?
Khi mà tao đã dizz thì tụi mày phãi biết câm miệng xong rùi out.. X2

Hook 2:

mày chóng ah đừng đễ tao nóng ah
tao nóng mặt tao nỗi mụn tao xấu tao đá chết mẹ mày ah`