PdfGrabber cho phép chuyển đổi các tài liệu từ định dạng PDF qua các kiểu định dạng khác như: PDF to Excel, PDF to RTF/Word, PDF to DXF/CAD, PDF to XML, PDF to PowerPoint, PDF to text or PDF to HTML. Và các tính năng khác PdfGrabber còn cho phép chỉnh sửa và xử lý nội dung của văn bản (thay đổi nội dung văn bản, hình ảnh, vectors) trong các file của các ứng dụng khác: ví dụ như Microsoft Word ®, Microsoft Excel ®, Microsoft PowerPoint ® hoặc AutoCAD ®, mà không cần phải có Adobe Acrobat được cài đặt.

Bên cạnh việc hỗ trợ đầy đủ bộ Office 2007 và Windows Vista, PdfGrabber cũng cung tùy chọn chuyển đổi để xác định nội dung được chuyển (PdfGrabber tiêu chuẩn và các phiên bản ở trên). Khung có thể được kéo qua định vị trí bất kỳ trong tài liệu PDF của cửa sổ trình soạn thảo, chỉ có nội dung bên trong khung được được chuyển đổi.

http://www.mediafire.com/?heyzxomydjo

pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: