- Smart Photo Import (SPI) có khả năng sắp xếp tất cả các ảnh số trong một thư mục chứa ảnh ở rất nhiều mức độ tùy biến như: ngày, tháng, năm, kích thước, kiểu file, tên gọi… Ngoài ra, SPI còn có khả năng đổi tên ảnh số ở mức độ hàng loạt, giúp bạn quản lý các album ảnh số rất dễ dàng. Công cụ này đặc biệt hữu dụng với những ai chưa biết cách quản lý kho ảnh số của mình.

Cách sữ dụng

- Chọn thư mục ảnh cần sắp xếp và thu mục lưu ảnh sau khi đả sắp xếp như hình sau:


- Nhấp Vào Opition có các tuỳ chọn cho ta chọn lựa như:

Foders : sắp xếp gồm năm , ngày , tháng.. thích cái nào trỏ vào cái đó
Files : giống như Forders

- Muốn xem trước khi sắp xếp nhấp vào Priview
- Xong nhấp vào Import

Download

Crack và cài đặt
http://www.ziddu.com/download/816679...tv1.7.rar.html