ko bit mình có thể xin phim này vào thời điểm này dc chưa nữa ,vì nghe nói có phạm băng băng đóng nên hào hứng quá ,các bạn ai có cho mình link down với nha ,