hình như có tựa crazy taxi do nữ diễn viên hài da đen đóng, cô gái mập mập ấy! mình chỉ nhớ được thế! hình như cũng có mấy phần, tìm được cho mình xin, hì, xin cảm ơn!