Cho em xin links Heroes Season 3 - E19 và E21. Bản DVDRIP or HDTV cũng đc..
Thanks