1) Nokia_Arab-SMS_Remix.mp3
• 2) Nokia_Dance_Ring_Remix.mp3
• 3) Nokia_Disco_Old_Ring_Remix.mp3
• 4) Nokia_Electro-Burst-Ring_Remix.mp3
• 5) Nokia_Flute-Ring_Remix.mp3
• 6) Nokia_Funky-House-Old_Ring_Remix.mp3
• 7) Nokia_Iranian_Beats_Ring_Remix.mp3
• 8) Nokia_L'amour_Theme.wav
• 9) Nokia_Let_The_Music_Play_Ring.mp3
• 10) Nokia_Morse_Code_SMS_Scratch_Remix.mp3
• 11) Nokia_N-Series_Theme.wav
• 12) Nokia_RAP_Old_Ring_Remix.mp3
• 13) Nokia_Rock_Version_Ring_Remix.wav
• 14) Nokia_SMS_Dance_Remix_Fast.mp3
• 15) Nokia_SMS_Remix_Hey_Boy.mp3
• 16) Nokia_SMS_Scratch_Remix.mp3
• 17) Nokia_Techno_Old_Ring_Remix.mp3
• 18) Nokia_Tune_Electro_Ring_Remix.mp3
• 19) Nokia_Tune_Kavkaz_Ring_Remix.mp3
• 20) Nokia_Vanity_Ringmix.mp3
• 21) Nokia_Vocal_Ring_Remix.mp3
• 22) Nokia_Xpress_Music_CUT.mp3
• 23) Nokia_Xpress_Music_UNCUT.mp3


Download

http://rapidshare.com/files/21976897...aRingtones.rar

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: